"Đau đớn nhất trên thế gian không phải là không thể có được….mà là…không còn có được…."

Bảo vệ: Ngược ái


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Advertisements

Bài viết này đã được bảo vệ bằng mật khẩu. Bạn vui lòng nhập mật khẩu để xem bài viết và lời bình.